کمترین: 
4591.7
بیشترین: 
4591.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4591.7
زمان: 
12/8 09:10
قیمت یورو امروز 8 اسفند 1396
قیمت یورودر تاریخ 8 اسفند 1396 , 4591.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/08 09:10","price":4591.7}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398