جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس

جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس

قیمت بازار
115000000
قیمت کارخانه
115000000

آخرین نرخ های بازار

دلار
28,800
plus
یورو
34,133
equal
درهم امارات (حواله)
7,935
minus
آرشیو کامل قیمت جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس
{"date":"1396/12/08 12:00","price":58900000},{"date":"1397/02/03 12:00","price":65900000},{"date":"1397/02/17 00:00","price":64000000},{"date":"1397/03/04 00:00","price":66000000},{"date":"1397/03/14 00:00","price":69000000},{"date":"1397/04/03 00:00","price":72000000},{"date":"1397/04/11 00:00","price":74000000},{"date":"1397/04/19 12:00","price":73500000},{"date":"1397/05/03 00:00","price":73600000},{"date":"1397/05/06 12:00","price":75000000},{"date":"1397/05/09 12:00","price":78000000},{"date":"1397/06/05 00:00","price":88000000},{"date":"1397/08/10 12:00","price":91000000},{"date":"1397/08/20 00:00","price":92000000},{"date":"1397/08/29 00:00","price":92500000},{"date":"1397/09/17 12:00","price":96000000},{"date":"1397/09/23 12:00","price":95000000},{"date":"1397/09/28 00:00","price":97000000},{"date":"1397/10/12 12:00","price":98000000},{"date":"1397/10/22 12:00","price":94000000},{"date":"1397/10/26 12:00","price":95000000},{"date":"1397/11/18 12:00","price":98000000},{"date":"1397/11/26 12:00","price":100000000},{"date":"1397/11/28 00:00","price":103000000},{"date":"1397/11/28 12:00","price":107000000},{"date":"1397/12/10 00:00","price":117000000},{"date":"1397/12/15 00:00","price":115000000}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1399