کمترین: 
590.13
بیشترین: 
599.75
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
590.13
زمان: 
12/8 23:32
قیمت گازوئیل امروز 8 اسفند 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 8 اسفند 1396 , 590.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/08 00:00","price":598.88},{"date":"1396/12/08 01:00","price":599.63},{"date":"1396/12/08 02:32","price":599},{"date":"1396/12/08 05:00","price":599.75},{"date":"1396/12/08 05:32","price":599.25},{"date":"1396/12/08 06:32","price":598.75},{"date":"1396/12/08 07:00","price":598.63},{"date":"1396/12/08 07:32","price":598.5},{"date":"1396/12/08 08:32","price":598.25},{"date":"1396/12/08 09:32","price":598.63},{"date":"1396/12/08 10:32","price":598.75},{"date":"1396/12/08 11:08","price":598.13},{"date":"1396/12/08 12:32","price":598.88},{"date":"1396/12/08 14:32","price":598.75},{"date":"1396/12/08 15:00","price":597.13},{"date":"1396/12/08 15:32","price":597.38},{"date":"1396/12/08 16:00","price":597.13},{"date":"1396/12/08 16:32","price":597.63},{"date":"1396/12/08 17:00","price":596.38},{"date":"1396/12/08 17:32","price":597},{"date":"1396/12/08 18:00","price":598.38},{"date":"1396/12/08 19:00","price":598.13},{"date":"1396/12/08 19:32","price":594.63},{"date":"1396/12/08 20:00","price":595.63},{"date":"1396/12/08 20:32","price":591.13},{"date":"1396/12/08 21:00","price":591.5},{"date":"1396/12/08 21:32","price":593.63},{"date":"1396/12/08 22:00","price":593.13},{"date":"1396/12/08 22:32","price":592.38},{"date":"1396/12/08 23:32","price":590.13}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398