کمترین: 
1314.38
بیشترین: 
1336.59
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1318.68
زمان: 
12/8 23:20
قیمت اونس طلا امروز 8 اسفند 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 8 اسفند 1396 , 1318.68 است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398