کمترین: 
64.16
بیشترین: 
64.16
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.16
زمان: 
12/7 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 7 اسفند 1396
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 7 اسفند 1396 , 64.16 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/07 16:32","price":64.16}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398