کمترین: 
310000
بیشترین: 
315000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
315000
زمان: 
12/7 13:00
قیمت سکه گرمی خرده فروشی امروز 7 اسفند 1396
قیمت سکه گرمی خرده فروشیدر تاریخ 7 اسفند 1396 , 315000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/07 11:54","price":310000},{"date":"1396/12/07 12:24","price":313000},{"date":"1396/12/07 13:00","price":315000}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398