کمترین: 
467000
بیشترین: 
477500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
477500
زمان: 
12/7 16:54
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 7 اسفند 1396
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 7 اسفند 1396 , 477500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/07 11:54","price":467000},{"date":"1396/12/07 12:00","price":472000},{"date":"1396/12/07 13:24","price":474500},{"date":"1396/12/07 15:06","price":475000},{"date":"1396/12/07 15:24","price":473500},{"date":"1396/12/07 16:24","price":474500},{"date":"1396/12/07 16:42","price":475500},{"date":"1396/12/07 16:54","price":477500}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398