کمترین: 
750000
بیشترین: 
763500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
762000
زمان: 
12/7 16:54
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 7 اسفند 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 7 اسفند 1396 , 762000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/07 11:54","price":750000},{"date":"1396/12/07 12:00","price":751500},{"date":"1396/12/07 12:24","price":752500},{"date":"1396/12/07 12:30","price":752000},{"date":"1396/12/07 12:54","price":752500},{"date":"1396/12/07 13:00","price":753000},{"date":"1396/12/07 15:06","price":754000},{"date":"1396/12/07 15:24","price":755500},{"date":"1396/12/07 16:12","price":760000},{"date":"1396/12/07 16:18","price":763500},{"date":"1396/12/07 16:54","price":762000}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398