کمترین: 
749000
بیشترین: 
760000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
759000
زمان: 
12/7 16:54
قیمت نیم سکه امروز 7 اسفند 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 7 اسفند 1396 , 759000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/07 11:54","price":750000},{"date":"1396/12/07 12:30","price":749000},{"date":"1396/12/07 13:00","price":750000},{"date":"1396/12/07 15:24","price":752000},{"date":"1396/12/07 15:30","price":753000},{"date":"1396/12/07 16:12","price":760000},{"date":"1396/12/07 16:54","price":759000}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398