کمترین: 
1530000
بیشترین: 
1540000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1537000
زمان: 
12/7 16:12
قیمت سکه امامی امروز 7 اسفند 1396
قیمت سکه امامیدر تاریخ 7 اسفند 1396 , 1537000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/07 11:54","price":1540000},{"date":"1396/12/07 12:24","price":1532000},{"date":"1396/12/07 12:48","price":1530000},{"date":"1396/12/07 13:24","price":1537000},{"date":"1396/12/07 14:54","price":1535000},{"date":"1396/12/07 16:12","price":1537000}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398