کمترین: 
1500000
بیشترین: 
1503000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1503000
زمان: 
12/7 13:36
قیمت سکه بهار آزادی امروز 7 اسفند 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 7 اسفند 1396 , 1503000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/07 11:54","price":1500000},{"date":"1396/12/07 12:36","price":1501000},{"date":"1396/12/07 13:36","price":1503000}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398