کمترین: 
1297
بیشترین: 
1317
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1317
زمان: 
12/7 14:40
قیمت لیر ترکیه امروز 7 اسفند 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 7 اسفند 1396 , 1317 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/07 11:50","price":1297},{"date":"1396/12/07 12:00","price":1306},{"date":"1396/12/07 12:30","price":1311},{"date":"1396/12/07 14:40","price":1317}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398