کمترین: 
5456
بیشترین: 
5456
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5456
زمان: 
12/7 11:50
قیمت یورو امروز 7 اسفند 1396
قیمت یورودر تاریخ 7 اسفند 1396 , 5456 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/07 11:50","price":5456}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398