کمترین: 
593
بیشترین: 
604
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
604
زمان: 
12/7 13:10
قیمت کرون نروژ امروز 7 اسفند 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 7 اسفند 1396 , 604 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/07 11:20","price":593},{"date":"1396/12/07 13:10","price":604}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398