کمترین: 
3868
بیشترین: 
3950
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3950
زمان: 
12/7 14:40
قیمت دلار کانادا امروز 7 اسفند 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 7 اسفند 1396 , 3950 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/07 11:20","price":3868},{"date":"1396/12/07 12:20","price":3875},{"date":"1396/12/07 12:30","price":3900},{"date":"1396/12/07 13:00","price":3927},{"date":"1396/12/07 14:40","price":3950}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398