کمترین: 
1320
بیشترین: 
1330
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1330
زمان: 
12/7 12:30
قیمت درهم امارات امروز 7 اسفند 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 7 اسفند 1396 , 1330 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/07 11:20","price":1320},{"date":"1396/12/07 11:50","price":1325},{"date":"1396/12/07 12:30","price":1330}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398