کمترین: 
98098.5
بیشترین: 
98147
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
98098.5
زمان: 
12/7 14:00
قیمت شاخص بورس امروز 7 اسفند 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 7 اسفند 1396 , 98098.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/07 11:00","price":98143.9},{"date":"1396/12/07 11:10","price":98138.0},{"date":"1396/12/07 11:20","price":98147.0},{"date":"1396/12/07 14:00","price":98098.5}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398