کمترین: 
70
بیشترین: 
70
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
70
زمان: 
12/7 10:50
قیمت افغانی امروز 7 اسفند 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 7 اسفند 1396 , 70 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/07 10:50","price":70}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398