کمترین: 
2750
بیشترین: 
2850
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2850
زمان: 
12/7 17:00
قیمت منات آذربایجان امروز 7 اسفند 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 7 اسفند 1396 , 2850 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/07 10:40","price":2750},{"date":"1396/12/07 17:00","price":2850}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398