کمترین: 
585
بیشترین: 
605
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
593
زمان: 
12/7 16:10
قیمت کرون سوئد امروز 7 اسفند 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 7 اسفند 1396 , 593 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/07 10:40","price":585},{"date":"1396/12/07 11:50","price":595},{"date":"1396/12/07 12:00","price":605},{"date":"1396/12/07 12:10","price":587},{"date":"1396/12/07 12:30","price":595},{"date":"1396/12/07 13:10","price":588},{"date":"1396/12/07 16:10","price":593}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398