کمترین: 
1312
بیشترین: 
1325
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1325
زمان: 
12/7 11:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 7 اسفند 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 7 اسفند 1396 , 1325 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/07 10:20","price":1312},{"date":"1396/12/07 10:30","price":1318},{"date":"1396/12/07 11:20","price":1325}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398