کمترین: 
12400
بیشترین: 
12400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12400
زمان: 
12/7 10:20
قیمت ریال عمان امروز 7 اسفند 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 7 اسفند 1396 , 12400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/07 10:20","price":12400}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398