کمترین: 
15500
بیشترین: 
15600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15600
زمان: 
12/7 12:00
قیمت دینار کویت امروز 7 اسفند 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 7 اسفند 1396 , 15600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/07 10:20","price":15500},{"date":"1396/12/07 12:00","price":15600}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398