کمترین: 
6773
بیشترین: 
6877
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6877
زمان: 
12/7 14:40
قیمت پوند امروز 7 اسفند 1396
قیمت پونددر تاریخ 7 اسفند 1396 , 6877 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/07 10:20","price":6773},{"date":"1396/12/07 12:00","price":6783},{"date":"1396/12/07 12:10","price":6800},{"date":"1396/12/07 12:30","price":6837},{"date":"1396/12/07 13:10","price":6853},{"date":"1396/12/07 14:40","price":6877}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398