کمترین: 
5100
بیشترین: 
5250
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5150
زمان: 
12/7 13:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 7 اسفند 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 7 اسفند 1396 , 5150 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/07 10:10","price":5100},{"date":"1396/12/07 10:20","price":5220},{"date":"1396/12/07 10:40","price":5200},{"date":"1396/12/07 12:00","price":5240},{"date":"1396/12/07 12:10","price":5250},{"date":"1396/12/07 13:10","price":5150}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398