کمترین: 
4476
بیشترین: 
4478
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4478
زمان: 
12/7 18:40
قیمت دلار امروز 7 اسفند 1396
قیمت دلاردر تاریخ 7 اسفند 1396 , 4478 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/07 10:10","price":4478},{"date":"1396/12/07 11:50","price":4477},{"date":"1396/12/07 16:00","price":4476},{"date":"1396/12/07 18:40","price":4478}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398