کمترین: 
195926
بیشترین: 
199927
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
199219
زمان: 
12/7 21:55
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 7 اسفند 1396
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 7 اسفند 1396 , 199219 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/07 10:05","price":195926},{"date":"1396/12/07 12:10","price":199065},{"date":"1396/12/07 12:15","price":199219},{"date":"1396/12/07 12:20","price":199527},{"date":"1396/12/07 12:25","price":199835},{"date":"1396/12/07 12:35","price":199927},{"date":"1396/12/07 12:40","price":199189},{"date":"1396/12/07 12:55","price":199096},{"date":"1396/12/07 13:05","price":198942},{"date":"1396/12/07 13:25","price":198881},{"date":"1396/12/07 13:35","price":198634},{"date":"1396/12/07 13:45","price":198573},{"date":"1396/12/07 13:55","price":198450},{"date":"1396/12/07 14:05","price":198419},{"date":"1396/12/07 14:25","price":198296},{"date":"1396/12/07 14:35","price":198481},{"date":"1396/12/07 14:50","price":198850},{"date":"1396/12/07 14:55","price":199004},{"date":"1396/12/07 15:20","price":199435},{"date":"1396/12/07 15:25","price":199527},{"date":"1396/12/07 15:50","price":199404},{"date":"1396/12/07 16:00","price":199342},{"date":"1396/12/07 16:10","price":199373},{"date":"1396/12/07 16:40","price":199619},{"date":"1396/12/07 16:45","price":199835},{"date":"1396/12/07 17:25","price":199773},{"date":"1396/12/07 17:45","price":199927},{"date":"1396/12/07 18:30","price":199712},{"date":"1396/12/07 18:55","price":199558},{"date":"1396/12/07 19:35","price":199404},{"date":"1396/12/07 21:55","price":199219}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398