کمترین: 
146946
بیشترین: 
149947
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
149416
زمان: 
12/7 21:55
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 7 اسفند 1396
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 7 اسفند 1396 , 149416 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/07 10:05","price":146946},{"date":"1396/12/07 12:10","price":149300},{"date":"1396/12/07 12:15","price":149416},{"date":"1396/12/07 12:20","price":149647},{"date":"1396/12/07 12:25","price":149878},{"date":"1396/12/07 12:35","price":149947},{"date":"1396/12/07 12:40","price":149393},{"date":"1396/12/07 12:55","price":149324},{"date":"1396/12/07 13:05","price":149208},{"date":"1396/12/07 13:25","price":149162},{"date":"1396/12/07 13:35","price":148977},{"date":"1396/12/07 13:45","price":148931},{"date":"1396/12/07 13:55","price":148839},{"date":"1396/12/07 14:05","price":148816},{"date":"1396/12/07 14:25","price":148723},{"date":"1396/12/07 14:35","price":148862},{"date":"1396/12/07 14:50","price":149139},{"date":"1396/12/07 14:55","price":149254},{"date":"1396/12/07 15:20","price":149577},{"date":"1396/12/07 15:25","price":149647},{"date":"1396/12/07 15:50","price":149554},{"date":"1396/12/07 16:00","price":149508},{"date":"1396/12/07 16:10","price":149531},{"date":"1396/12/07 16:40","price":149716},{"date":"1396/12/07 16:45","price":149878},{"date":"1396/12/07 17:25","price":149831},{"date":"1396/12/07 17:45","price":149947},{"date":"1396/12/07 18:30","price":149785},{"date":"1396/12/07 18:55","price":149670},{"date":"1396/12/07 19:35","price":149554},{"date":"1396/12/07 21:55","price":149416}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398