کمترین: 
2190.2
بیشترین: 
2190.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2190.2
زمان: 
12/7 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 7 اسفند 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 7 اسفند 1396 , 2190.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/07 09:10","price":2190.2}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398