کمترین: 
66.5
بیشترین: 
66.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.5
زمان: 
12/7 09:10
قیمت روبل روسیه امروز 7 اسفند 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 7 اسفند 1396 , 66.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/07 09:10","price":66.5}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398