کمترین: 
951.3
بیشترین: 
951.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
951.3
زمان: 
12/7 09:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 7 اسفند 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 7 اسفند 1396 , 951.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/07 09:10","price":951.3}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398