کمترین: 
2824.4
بیشترین: 
2824.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2824.4
زمان: 
12/7 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 7 اسفند 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 7 اسفند 1396 , 2824.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/07 09:10","price":2824.4}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398