کمترین: 
9902.8
بیشترین: 
9902.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9902.8
زمان: 
12/7 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 7 اسفند 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 7 اسفند 1396 , 9902.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/07 09:10","price":9902.8}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398