کمترین: 
314.3
بیشترین: 
314.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
314.3
زمان: 
12/7 09:10
قیمت دینار عراق امروز 7 اسفند 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 7 اسفند 1396 , 314.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/07 09:10","price":314.3}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399