کمترین: 
12377.9
بیشترین: 
12377.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12377.9
زمان: 
12/7 09:10
قیمت دینار کویت امروز 7 اسفند 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 7 اسفند 1396 , 12377.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/07 09:10","price":12377.9}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398