کمترین: 
475.2
بیشترین: 
475.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
475.2
زمان: 
12/7 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 7 اسفند 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 7 اسفند 1396 , 475.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/07 09:10","price":475.2}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398