کمترین: 
54.1
بیشترین: 
54.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
54.1
زمان: 
12/7 09:10
قیمت افغانی امروز 7 اسفند 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 7 اسفند 1396 , 54.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/07 09:10","price":54.1}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398