کمترین: 
3983.7
بیشترین: 
3983.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3983.7
زمان: 
12/7 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 7 اسفند 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 7 اسفند 1396 , 3983.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/07 09:10","price":3983.7}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398