کمترین: 
3492.7
بیشترین: 
3492.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3492.7
زمان: 
12/7 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 7 اسفند 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 7 اسفند 1396 , 3492.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/07 09:10","price":3492.7}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398