کمترین: 
1013.9
بیشترین: 
1013.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1013.9
زمان: 
12/7 09:10
قیمت درهم امارات امروز 7 اسفند 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 7 اسفند 1396 , 1013.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/07 09:10","price":1013.9}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398