کمترین: 
5212.6
بیشترین: 
5212.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5212.6
زمان: 
12/7 09:10
قیمت پوند امروز 7 اسفند 1396
قیمت پونددر تاریخ 7 اسفند 1396 , 5212.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/07 09:10","price":5212.6}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398