کمترین: 
4584
بیشترین: 
4584
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4584
زمان: 
12/7 09:10
قیمت یورو امروز 7 اسفند 1396
قیمت یورودر تاریخ 7 اسفند 1396 , 4584 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/07 09:10","price":4584}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398