کمترین: 
3723.5
بیشترین: 
3723.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3723.5
زمان: 
12/7 09:10
قیمت دلار امروز 7 اسفند 1396
قیمت دلاردر تاریخ 7 اسفند 1396 , 3723.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/07 09:10","price":3723.5}
بروزرسانی در تاریخ 09 اسفند 1398