کمترین: 
593.5
بیشترین: 
601.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
598.63
زمان: 
12/7 23:32
قیمت گازوئیل امروز 7 اسفند 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 7 اسفند 1396 , 598.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/07 05:08","price":593.5},{"date":"1396/12/07 05:32","price":594},{"date":"1396/12/07 06:00","price":595.13},{"date":"1396/12/07 06:32","price":595.75},{"date":"1396/12/07 07:00","price":595.5},{"date":"1396/12/07 07:32","price":596},{"date":"1396/12/07 08:00","price":595.75},{"date":"1396/12/07 08:32","price":595.5},{"date":"1396/12/07 09:00","price":595.75},{"date":"1396/12/07 09:32","price":595.88},{"date":"1396/12/07 10:08","price":596},{"date":"1396/12/07 10:32","price":595.5},{"date":"1396/12/07 11:08","price":594.63},{"date":"1396/12/07 11:32","price":594.88},{"date":"1396/12/07 12:00","price":595.63},{"date":"1396/12/07 12:32","price":593.88},{"date":"1396/12/07 13:32","price":594.38},{"date":"1396/12/07 15:00","price":595.25},{"date":"1396/12/07 15:32","price":594.63},{"date":"1396/12/07 16:00","price":594.13},{"date":"1396/12/07 16:32","price":594.63},{"date":"1396/12/07 17:00","price":595.63},{"date":"1396/12/07 17:32","price":593.75},{"date":"1396/12/07 18:00","price":594.38},{"date":"1396/12/07 18:32","price":593.88},{"date":"1396/12/07 19:00","price":595.38},{"date":"1396/12/07 19:32","price":596.13},{"date":"1396/12/07 20:00","price":599},{"date":"1396/12/07 20:32","price":599.13},{"date":"1396/12/07 21:00","price":601.13},{"date":"1396/12/07 21:32","price":600.38},{"date":"1396/12/07 22:00","price":599.13},{"date":"1396/12/07 22:32","price":599.63},{"date":"1396/12/07 23:00","price":598.88},{"date":"1396/12/07 23:32","price":598.63}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398