کمترین: 
1268
بیشترین: 
1268
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1268
زمان: 
12/6 17:10
قیمت ریال عربستان امروز 6 اسفند 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 6 اسفند 1396 , 1268 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/06 17:10","price":1268}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398