کمترین: 
2.657
بیشترین: 
2.657
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.657
زمان: 
12/6 14:00
قیمت گاز طبیعی امروز 6 اسفند 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 6 اسفند 1396 , 2.657 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/06 14:00","price":2.657}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398