کمترین: 
1.9896
بیشترین: 
1.9896
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9896
زمان: 
12/6 14:00
قیمت بنزین امروز 6 اسفند 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 6 اسفند 1396 , 1.9896 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/06 14:00","price":1.9896}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398