کمترین: 
67.04
بیشترین: 
67.04
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.04
زمان: 
12/6 14:00
قیمت نفت برنت امروز 6 اسفند 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 6 اسفند 1396 , 67.04 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/06 14:00","price":67.04}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398