کمترین: 
570
بیشترین: 
583
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
583
زمان: 
12/6 14:00
قیمت کرون سوئد امروز 6 اسفند 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 6 اسفند 1396 , 583 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/06 12:30","price":570},{"date":"1396/12/06 13:40","price":580},{"date":"1396/12/06 14:00","price":583}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398