کمترین: 
6707
بیشترین: 
6740
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6740
زمان: 
12/6 13:40
قیمت پوند امروز 6 اسفند 1396
قیمت پونددر تاریخ 6 اسفند 1396 , 6740 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/06 12:30","price":6707},{"date":"1396/12/06 13:40","price":6740}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398